Dịch vụ

Dịch vụ

PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA Hệ thống phân phối của Công ty hiện nay được trãi rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước với 4 văn phòng chi nhánh tại 4 Thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ…

Xem thêm

Sản phẩm đến được điểm bán hàng nhờ hệ thống phân phối rộng rãi và chính sách bán hàng ưu đãi. Nhưng quan trọng hơn hết để sản phẩm được Người tiêu dùng biết đến…

Xem thêm

Trong thị trường ngành hàng thực phẩm ngày nay, sự ra đời sản phẩm mới nhanh và nhiều vô kể nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Người tiêu dùng. Nghiên…

Xem thêm