Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Barona - Xào/Rang Me

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Barona - Xào/Rang Me

Mã sản phẩm: TGVRM001
Quy cách:
Trọng lượng: 110g/ hũ