Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Barona - Sườn Xào Chua Ngọt (hũ)

Nước dùng Hoàn Chỉnh Barona