Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Barona - Hủ Tiếu Nam Vang

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Barona Giả Cầy

Quy cách:
Trọng lượng: 110g/ hũ